| | Kategori:

Edith Stein (1891-1942) var en tysk-judisk filosof, teolog och mystiker. Hon konverterade till katolicismen och blev karmelitnunna under namnet Teresa Benedicta av Korset. Efter sin död i Auschwitz blev hon helgonförklarad som martyr och har även utnämnts till ett av Europas sex skyddshelgon.


Edith Steins kännetecken var det kompromisslösa och engagerade sökandet efter sanningen. ”Mitt sökande efter sanningen var en enda bön”, säger hon om sig själv. ”Att söka sanningen är att finna Gud”, var hennes övertygelse. Pingsten som fokuserar på Sanningens Ande hade därför också en speciell betydelse i hennes biografi. Bland det sista hon skriver, innan deportationen till Auschwitz sommaren -42, är den här vackra pingsthymnen:

Vem är du, ljuvliga ljus, som uppfyller mig och lyser upp mitt hjärtas dunkel? Du leder mig fram liksom en moders hand, och om du släppte mig, så kunde jag inget steg mer ta. Du är den rymd, som omsluter mitt väsen och döljer det i sig, dig förutan sjönk det ner i avgrunden, i intets avgrund, varifrån du lyft det upp till ljuset. Du som mig närmare är än jag själv och innerligare än mitt innersta - och ändå ogripbar och ofattbar och trotsande varje namn: Helige Ande - eviga Kärlek

Är du inte det ljuvliga manna, som ur Sonens hjärta strömmar över till mitt hjärta, änglarnas och de saligas föda? Han, som steg upp från död till nytt liv, han har också uppväckt mig från dödens sömn till nytt liv. Och nytt liv han ger mig dag efter dag, och en gång skall hans fullhet genomströmma mig, liv av ditt liv - ja, du själv: Helige Ande - eviga liv.

Är du den stråle, som tränger hit ned från den evige Domarens tron och bryter in i själens natt, den själ, som aldrig lärt känna sig själv Barmhärtigt men obönhörligt tränger den in i fördolda skrymslen. Förskräckt vid anblicken av sig själv ger hon rum för helig fruktan, som är vishetens begynnelse, den vishet, som kommer från höjden och förankrar oss stadigt i höjden: och den är din verkan, som skapar oss på nytt: Helige Ande - allt genomträngande stråle.

Är du den Andens kraft och fullhet, genom vilket Lammet bryter inseglet, Guds eviga rådsluts insegel? Du driver domens budbärare genom världen och med sitt skarpa svärd de skiljer Ljusets rike ifrån nattens rike. Då blir himlen ny och jorden ny och allting får sin rätta plats genom din andedräkt: Helige Ande - segrande kraft.

Är du den Mästare, som bygger den eviga katedral, som från jorden uppigenom himlen går? Du ger liv åt dess pelarstoder, som reser sig så högt och står orubbligt fast. De är tecknade med Guds eviga namn, de strävar upp mot ljuset till och de bär upp den mäktiga kupol, som är kronan på den heliga katedralen: ditt världsomspännande verk: Helige Ande - Guds skapande hand.

Är du den som skapade den klara spegel, som först av allt är en spegelbild av den Allsmäktiges tron, lik ett hav av kristall, där Gudomen i kärlek sig beskådar? Du böjer dig ner mot din skapelses skönaste verk och strålande lyser emot dig din egen glans och alla väsens rena skönhet, som förenats i underbar gestalt i Jungfrun, som är din obefläckade brud: Helige Ande - allts Skapare.

Är du kärlekens och den heliga skygghetens ljuvliga sång, som evigt ljuder kring den Trefaldiges tron och som i sig förenar alla väsens rena klang? Den samklang, som fogar lemmarna till Huvudet, där var och en i salighet får finna sitt väsens dolda mening och i jubel strömma ut, befriad, återlöst uti din ström: Helige Ande - eviga jubel.
Klicka här för utskriftsvänlig och större version!

Kategorier

Sök efter nyckelord i alla inlägg

Allt innehåll på denna webbplats är fritt tillgängligt för personligt, privat och icke-kommersiellt bruk.

Om du uppskattar våra blogginlägg och kanske vill använda och sprida dem vidare ber vi dig att stödja vårt arbete med en …