Kristensamfundet i Sverige

Impressum


Webbplatsen kristensamfundet.se består av gemensamma sidor för Kristensamfundet i Sverige och av lokala sidor för de enskilda svenska församlingarna. Det är inte tillåtet att obehörigt kopiera eller överföra enskilda delar av innehållet eller hela sidor – detta är straffbart enligt lag. Det är endast tillåtet att göra kopior och nedladdningar för personligt, privat och icke-kommersiellt bruk om inte annat anges.

Ansvarig utgivare:
Ylwa Breidenstein

Kontakt:
ylwa.breidenstein@kristensamfundet.se

Webdesign:
Riccardo Delfino
Die Kunst des Webdesigns
info@riccardodelfino.eu

Ett hjärtligt tack till:
Rostislav Uzunov för det licensfria tillståndet att använda vågevideon från pexels.
Vectonauta för det licensfria tillståndet att använda världskartan från freepik.Integritetspolicy


Webbplatsen kristensamfundet.se följer dataskyddsförordningen (GDPR). Mer information om förordningen finns på integritetsskyddmyndighetens hemsida: imy.se

Cookies
Webbplatsen använder endast sådana tekniska cookies som inte behöver samtycke.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser
Artiklar på denna webbplats innehåller länkar till webbplatser från tredje part (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Dessa webbplatser omfattas av respektive operatörs ansvar. Kristensamfundet har ingen kontroll över och är inte ansvariga för tredje parters sekretesspolicyer och praxis.

Sekretesspolicy
Oavsett vad webbplatsbesökaren själv har för inställningar så förblir man anonym för oss. Vi samlar inte in någon information om besökaren. Personlig information som skickas till oss via vår hemsida används endast för att besvara förfrågningar via kontaktformuläret och för att skicka vårt nyhetsbrev via e-post, om man har begärt det. Man kan när som helst säga upp prenumerationen.

För att värna om användarens säkerhet och personliga integritet har vår hemsida kontrollerats med webbkoll.dataskydd.net.