| | Kategori:

Nu när julen övergår till epifania riktas vår blick mot det kungliga i människan. Men vad är en kung i vår tid? Det korta svaret är att den är kung som behandlar andra som kungar. Kunglighet idag handlar om att värna om människans oantastbara värde, att uppmuntra det unika i sin nästa, samtidigt som man bär sin egen människo-värdighet högt och undviker att sänka sig under sin nivå.


Den är kung som ser den gyllene kronan hos sin nästa - vilket inte är det lättaste. För en krona är tung att bära och därför har vi den inte så gärna på huvudet eller i våra tankar. Ofta håller vi den gömd för andra - och för oss själva. Någon har den förstulet hängande i handen, en anna har rådvill lagt den på golvet vid sina fötter. Men oavsett hur färglös, alldaglig eller trist en människa kan verka så har hon alltid en strålande guldkrona någonstans, som visar på att vi alla är kungabarn på livets väg mot kröning. Därför förtjänar varje människa - oberoende av omständigheterna - att bli kungligt bemött.


Det kungliga i människan vet att det inte är en skam att ödmjuk kunna tjäna när ödet kallar- utan en nödvändighet. Samtidigt vet det kungliga i oss värdet av rätt använd makt och ledarskap. Det skyddar de svaga och behövande, blir till välgörande rättvisa.Tre-konunga-tiden påminner oss om att vi är skapade för att som kungar säkra och skydda livets ordning på jorden för människa, djur och natur.


I ett samhälle där människovärdet ofta trampas under fötterna, öppnar det kungliga motivet nya perspektiv på livet. Det ger oss mod och tillförsikt så att vi efter julens dröm kan vakna upp till en hoppfull vardag - i medvetande om vår mänsklighet och dess oskattbara värde och kungliga kall.


Ett kall som har tilldelats oss av konungarnas Konung, Kristus Jesus. Hans kungadöme anar vi var gång vi ser mot altaret, mot korset eller lyssnar till evangeliet. Med Honom som ledstjärna kan vi orientera oss och värdigt axla våra kungliga åtaganden under det nya året.

Ylwa Breidenstein

Skulpturer av Arek Szwed


Klicka här för större och utskriftsvänlig version

Kategorier

Sök efter nyckelord i alla inlägg

Allt innehåll på denna webbplats är fritt tillgängligt för personligt, privat och icke-kommersiellt bruk.

Om du uppskattar våra blogginlägg och kanske vill använda och sprida dem vidare ber vi dig att stödja vårt arbete med en …