Gåvor och bidrag

Kristensamfundets existens bygger helt och hållet på frivilliga gåvor och bidrag - vi får inget statligt eller kommunalt stöd. Du bidrar till att vår verksamhet kan fortsätta genom att sätta in en slant på något av dessa konton:

Kristensamfundet Gotland
Davide - lägergård

Plusgiro: 4770022-2


Kristensamfundet Göteborg
filialförsamling

Plusgiro: 24 34 97-5


Kristensamfundet Järna
Kristofferuskyrkan

Bankgiro: 5157 - 9571
Bankkonto : 9700-111 4415
SWISH: 1230458083
Kristensamfundet Norrköping
Helgeandskapellet

Bankgiro: 338-2454


Kristensamfundet Skåne
filialförsamling

Plusgiro: 205398-1
Bankgiro: 5157-9571
SWISH: 1230296905


Kristensamfundet Stockholm
Lasaruskyrkan

Plusgiro: 45 49 43 - 2
Bankgiro: 479-6959
SWISH: 1233 9403 92


Kristensamfundet Umeå
filialförsamling

Bankgiro: 231-5018
Bankkonton: 8420-2 eller 904 588 954-1Kristensamfundet Örebro
filialförsamling

Bankgiro: 5162-6166